Ajankohtaista

Keväinen linturetki Pirkkalassa sunnuntaina 7.5.2017 klo 10

Linturetkellä kävellään Pirkkalan Vanhan kirkon ja Pappilanniemen maisemissa, katsellen ja kuunnellen lintuja. Retki kestää noin 2 – 3 tuntia. Lintuoppaanamme toimii luontoasiantuntija, biologi Pekka Rintamäki.

Pukeudu sään mukaisesti ja vedenpitäviin jalkineisiin, esim. saappaisiin. Ota mukaan kiikarit, lintukirja ja pientä retkievästä. Retki on maksuton ja kaikille avoin, ei ennakkoilmoittautumista. Lähtöpaikka: Pirkkalan vanhan kirkon P-alue, Anian rantatie 226. Järj. Pirkkalan kunnan Ympäristönsuojelu ja Ekokumppanit Oy

Lisätiedot: Tiina Hakala
Ekokumppanit Oy
040 806 2619
tiina.hakala@tampere.fi


Pirkkalan kunnan siisteyskampanja 12. - 13.5.2017

Pirkkalassa järjestetään siisteyskampanja 12. - 13.5.2017. Kampanjan tavoitteena on siivota yleisiä alueita keräämällä maassa olevia roskia. Haastamme pirkkalalaiset yhdistykset, kuten kylä- ja asukasyhdistykset sekä koulut osallistumaan koko Pirkkalan kunnan talkoisiin. Pirkkalan kunta / Ekokumppanit Oy järjestää kampanjassa kerätyille jätteille kuljetuksen ennalta sovituista paikoista. Kerättyjä roskia voi toimittaa maksutta myös Pirkkalan jäteasemalle sen aukioloaikana.

Vapaaehtoiset siivoajat/siivousporukat voivat ilmoittautua 4.5.2017 mennessä Harri Helinille (Ekokumppanit Oy), puh. 040 801 6786, harri.helin@tampere.fi

Tule siis mukaan yksin tai porukalla siivoamaan lähiympäristö kesäkuntoon!


Tilannekatsaus Patria Oy:n lentokoulutustoiminnan käynnistymisestä Tampere-Pirkkalan lentoasemalla (4.4.2017)


Jätevesilainsäädäntö muuttuu ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan 3.4.2017 (3.4.2017)


Vaatteisiin tarttuvan hajun alkuperä? (9.3.2017)

Pirkkalan ympäristönsuojeluun on tullut viime päivinä useita yhteydenottoja maaperän hajuhaitoista. Oksennusmaista hajua on esiintynyt muun muassa Loukonlahden urheilupuiston viereisellä lasten leikkipaikalla ja Vähäjärven ympäristössä, mutta myös muualta on tullut vastaavanlaisia havaintoja, esimerkiksi Tampereen keskusta-alueelta.  Yhteydenottojen mukaan hajua esiintyy erityisesti lämpötilan ollessa plussan puolella. Havainnoitsijoiden mukaan milloinkaan aikaisemmin ole vastaavanlaista, yhtä voimakasta hajua esiintynyt.  On jopa epäilty, että eri paikkoihin olisi tahallisesti levitetty jotain haisevaa ainetta, esim. lietelantaa. Oksennusmaisen hajun on kerrottu maakosketuksissa tarttuvan hyvin voimakkaasti vaatteisiin, kuten lasten haalareihin.

Täyttä varmuutta hajun alkuperästä ei ole. Haju voi johtua maaperän käymisestä tai kirvojen ulosteen eli mesikasteen hajoamisesta. Muutama vuosi sitten Helsingin Esplanadin puistossa esiintyi hajua, jonka tutkimusten avulla todettiin johtuvan lehmuksista erittyvän mesikasteen käymisreaktioista, jossa oli muodostunut voihappoa ja esteriyhdisteitä, ja on mahdollista, että samantapaisesta ilmiöstä on Pirkkalan havainnoissakin kyse. Voihappo haisee etovalle, oksennusmaiselle, mutta on vaaratonta.

Mikäli hajuhaitat johtuisivat mesikasteen hajoamisesta, tämän kevään hajun kannalta poikkeuksellisen tilanteen voisi selittää se, että keväällä ja kesällä 2016 Suomeen tuli poikkeuksellisen paljon kirvoja. Etenkin koivikoissa oli todella suuria määriä kirvoja. Viime kesän ja syksyn pitkillä sadejaksoillakin voi olla merkitystä, koska kirvojen ulosteiden eli mesikasteen hajoamiseen vaikuttavat esimerkiksi homesienet, jotka itivät märässä maassa ilmeisen hyvin.

Vesa Vanninen
Ympäristöpäällikkö


Kasvihuonekaasupäästöt 2015 ja ennakkotieto vuodesta 2016 (6.3.2017)


Pirkkalan Makkarakorven läh. suunniteltu louhintahanke ei toteudu. Asia varmistui, kun Lemminkäinen Infra Oy peruutti valituksensa KHO:een (16.2.2017)

Pirkkalan ympäristölautakunta päätti 17.2.2015 (16 §) olla myöntämättä Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-aineslain mukaista lupaa kiviaineksen louhintaan Pirkkalan kunnan Sorkkalan ja Pirkkalan kylissä sijaitsevilla tiloilla Humalaniitty (604-413-8-24) ja Lentoasema (604-413-5-79), koska alueella sijaitsee maa-aineslain 3 § 1 momentin kohdan 2 mukainen erityinen luonnonesiintymä (kuiva ja runsasravinteinen  rinnelehto). Päätös annettiin julkipanon jälkeen 25.2.2015.

Lemminkäinen Infra Oy valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen (Hämeenlinnan HO:n päätös 2.3.2016). Lemminkäinen Infra Oy valitti Hämeenlinnan HO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta peruuttin myöhemmin valituksensa (KHO:n päätös 10.2.2017).


Tutkimustuloksia Vähäjärven vedenlaadusta vuosilta 1996-2016 (21.11.2016)


Pirkkalan Vähäjärvi kirkastuu torstaina 3.11.2016


Pirkkalan Reipin ketoalueen kasvillisuutta selvitettiin kesällä 2016 (29.9.2016)

Pirkkalan Kotolahden kasvillisuutta ja linnustoa selvitettiin kesän 2016 aikana (28.9.2016)


Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjen laskeva kehitys on hidasta lisääntyvän liikenteen takia (12.4.2016)


Kunnanhallitus hyväksyi ympäristönsuojelun uuden taksan 14.12.2015

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2016 - 2019


Ajankohtaista ympäristötietoa löytyy myös twitteristä:

cid:image001.png@01D0567D.FC693B40@VesaVanninen


Erilliset asiakokonaisuudet:

Sikojoen kunnostuksen suunnittelu ja toteuttaminen