Ajankohtaista

Ajankohtaista Pirkkalan ympäristötietoa löytyy myös twitteristä: cid:image001.png@01D0567D.FC693B40@VesaVanninen


Metsähallituksen Luontopalvelut kehittää Matalakorven alueesta perinnebiotooppia (20.6.2017)

Metsähallituksen Luontopalvelut kunnosti keväällä 2017 Matalakorven perinnemaisemaa, jonka hoidosta jatkossa huolehtivat laiduntavat lampaat. Ennen laidunnuksen aloittamista alueelta vähennettiin puustoa ja poistettiin jätteitä ja haitallisia vieraslajeja. Kaksiosainen laidun sijaitsee molemmin puolin Vinnentietä.

Laitumen peltoalueet ovat olleet viljeltyinä ainakin 1700-luvulta saakka. Viljelyn päätyttyä 1970-luvulla alue oli Metsähallituksen metsätalouskäytössä, mutta siirtyi vuonna 2014 Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelukäyttöön.

Luonnonhoidon tavoitteena on palauttaa maisema perinteiseksi maalaismaisemaksi, jossa laiduneläimet pitävät kasvillisuuden matalana ja maiseman avoimena ja valoisana. Hoidon tuloksena alueen kasvilajisto vähitellen monipuolistuu, mikä houkuttelee niittyalueille hyönteisiä ja peltolintuja.


Reipin katajaketoa haetaan luonnonsuojelualueeksi (12.6.2017)

Pirkkalan valtuusto päätti 12.6.2017 hakea Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Reipin katajakedeon perustamista luonnonsuojelulain 10 §:n mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Samalla kunta sitoutuu hoitamaan aluetta hyväksyttävän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti.

Reipin katajaketo on edustava perinnebiotooppi, joka on syntynyt pitkään jatkuneen niiton ja laidunnuksen seurauksena. Suojeltavaksi esitetty alue koostuu harvinaistuvasta perinneluontotyypistä, kalliokedosta ja osin rinteessä olevasta kivisestä hakamaasta sekä rantametsiköstä, tuoreista niityistä, pienestä kosteikosta ja laidunalueen viereisestä metsäalueesta.

Alueen suojelu on Pirkkalan kunnan lahja satavuotiaalle Suomelle (http://www.luontolahjani.fi/fi/etusivu/).