Kuntavaalit Pirkkalassa 2017

Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua Pirkkalan valtuustoon.

Aikataulu

Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00-20.00 tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, joka on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Ennakkoon voi äänestää valinnan mukaan missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänestäjälle postitse saapuvaan ilmoituskorttiin.

Kuntalaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään kuntaasi ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin.

Tietoa vaaleista

Vaalit.fi-sivusto
Kuntaliiton vaalisivut
 

AJANKOHTAISTA

Kuntavaalit 2017, ehdokashakemusten jättäminen ja valittavien valtuutettujen määrä Pirkkalan kunnassa

Pirkkalan kunnassa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Pirkkalan valtuustoon 43 valtuutettua toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2021.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä.

Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen kello 16.00.

Keskusvaalilautakunnan puolesta yllä mainitut vaaliasiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Järvensivu Pirkkalan kunnan keskushallinnossa, osoitteessa Suupantie 6 C (2. krs), 33960 Pirkkala. Asiakirjoja otetaan vastaan maanantaina 27.2.2017 klo 9.00—16.00 ja tiistaina 28.2.2017 klo 9.00—16.00. Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös postitse osoitteella: Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunta, Suupantie 11, 33960 Pirkkala.

Vaaliasiamiehillä, joille huomautus on tehty, on oikeus viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.

Ehdokashakemuksen peruutus on tehtävä kirjallisesti viimeistään torstaina 9.3.2017 ennen klo 12.00.

Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita on saatavana mm. Oikeusministeriön kotisivuilta osoitteesta http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kunnallisvaalit.html ja Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnalta.

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Järvensivulta puh. 050 5620 864, sähköpostiosoite: vaalit@pirkkala.fi. Keskusvaalilautakunnan toimitilat ja kokoushuoneisto sijaitsevat kunnan keskushallinnossa, osoitteessa Suupantie 6 C (2. krs). Postiosoite on Suupantie 11, 33960 Pirkkala.

Pirkkalassa 8.2.2017                                 Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunta


Kuntavaalien ulkomainonta

Kunatavaalien 2017 ulkomainostelineiden paikoista ja mainosten käsittelystä (mm. vaalimainosten toimitusaika Pirkkalan työpajalle) ilmoitetaan 1.3.2017 julkaistavassa kuulutuksessa. Kuulutus julkaistaan myös Pirkkalaisessa.