Kuntavaalit Pirkkalassa 2017

Kuntavaaleissa valitaan 43 valtuutettua Pirkkalan valtuustoon.

Aikataulu

Kuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00-20.00 tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana, joka on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017. Ennakkoon voi äänestää valinnan mukaan missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänestäjälle postitse saapuvaan ilmoituskorttiin.

Kuntalaisena olet oikeutettu valitsemaan itse edustajasi päättämään kuntaasi ja lähiympäristöäsi koskevista asioista. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin.

Tietoa vaaleista

Vaalit.fi-sivusto
Kuntaliiton vaalisivut
 

AJANKOHTAISTA

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalien vaalipäivä on su 9.4.2017 kello 9.00–20.00 yhtäjaksoisesti jokaisessa äänestysalueessa. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017.

Kuntavaaleissa saa äänestää henkilö, joka on Suomen tai jonkin muun Euroopan unioniin kuuluvan maan, Islannin tai Norjan kansalainen, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) 18 vuotta ja jonka kotikunta on Suomessa viimeistään 17.2.2017. Äänioikeus on myös ulkomaalaisella, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä (9.4.2017) 18 vuotta ja jonka kotikunta on ollut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen 17.2.2017.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kotikunta määräytyy sen mukaan, mikä kunta on merkitty äänestäjän kotikunnaksi väestötietojärjestelmään 17.2.2017 klo 24.00. Kuntavaaleissa saa äänestää vain oman kotikunnan ehdokasta.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestysalueessa/äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin äänioikeutetun kohdalle. Tiedot äänioikeutetun kotikunnan lähialueella olevista yleisistä  ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista ja vaalipäivän äänestyspaikasta on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi. Väliaikaisen maksuttoman henkilökortin hankintamenettelyä voi tiedustella poliisilaitokselta.                  

Äänestysalue  Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite  
001 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu, Anian rantatie 97, 33980 Pirkkala  
002 Kyösti Naistenmatkan koulu, Koulutie 8, 33960 Pirkkala  
003 Naistenmatka Naistenmatkan koulu, Koulutie 8, 33960 Pirkkala  
004 Kurikka Kurikankulman koulu, liikuntasali, Aittokorventie 2, 33960 Pirkkala  
005 Loukonlahti Nuolialan koulu, Jaakontie 5, 33950 Pirkkala  
006 Killo Nuolialan koulu, Jaakontie 5, 33950 Pirkkala  
007 Toivio Toivion koulu, Korpitie 13, 33920 Pirkkala  

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat Pirkkalan kunnan alueella

Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, 33960 Pirkkala

29.–31.3.2017

ke-pe

klo 10.00–19.00

1.–2.4.2017

la-su

klo 10.00–16.00

3.–4.4.2017

ma-ti

klo 10.00–20.00

K-citymarket kauppakeskus Pirkkala, Palmrothintie 2, 33950 Pirkkala

29.–31.3.2017

ke-pe

klo 9.00–20.00

1.4.2017

la

klo 9.00–18.00

2.4.2017

su

klo 13.00–18.00

3.–4.4.2017

ma-ti

klo 9.00–20.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Pirkkalan kunnanhallituksen asettama vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä potilaille/asukkaille Pirkkalan terveyskeskussairaalassa, Pirkankoivun ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, Pirkkalan Senioritalon tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä Sotilaslääketieteen keskus Tampereen varuskunnan terveysasemalla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksen yhteydessä. Äänioikeutetun muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Pirkkalan kunnan yhteispalvelusta arkisin klo 9.00–16.00 (os. Koulutie 1, 33960 Pirkkala), puhelimella numerosta 050 5620 864 sekä sähköpostitse osoitteesta vaalit@pirkkala.fi. Lomake on tulostettavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta: http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana, tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Vaaliviranomaisten yhteystietoja

Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on Suupantie 11, 33960 Pirkkala, käyntiosoite Suupantie 6 C (2. krs) 33960 Pirkkala, sähköpostiosoite vaalit@pirkkala.fi. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Johanna Järvensivu puh. 050 5620 864.

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on yleistietoa vaaleista, ohjeita äänestämisestä ja vaaliviranomaisten yhteystietoja. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770.