Kirjaamo

Pirkkalan kunnan virallinen asiakirjaliikenne kulkee kirjaamon kautta. Kirjaamo vastaanottaa ja rekisteröi kunnalle osoitetut asiakirjat ja sähköpostit ja kunnassa vireille tulevat asiat päivittäin virka-aikana. Rekisteröinnin jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille. Kirjaamo antaa myös tietoa toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksistä sekä vireillä olevista asioista.

Mikäli asiakas haluaa itse toimittaa lähetyksensä perille, sen voi toimittaa yhteispalveluun, joka sijaitsee kunnan keskustassa Suupalla osoitteessa Koulutie 1. Lähetyksiä voivat olla esimerkiksi hakemukset, tarjoukset, anomukset ja aloitteet. Lähetykset leimataan saapuneiksi yhteispalvelussa ja toimitetaan kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot
Pirkkalan kunnan kirjaamo
Postiosoite: Suupantie 11, 33960 Pirkkala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pirkkala.fi
Asiakirjojen toimitus: Yhteispalvelu, Koulutie 1, 33960 Pirkkala
Puhelinvaihde 03 565 24000

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä asiakirjakopioista ja karttatuotteista perittävät maksut

Kopiointipalvelun hinnasto ulkopuolisilta asiakkailta

Tietosuojaselosteet